KONTAKTNÝ TEPELNO-IZOLAČNÝ SYSTÉM ETICS

ETICS (external thermal insulation Composite system podľa etaG004) – kontaktný zatepľovací systém je obal zvislých konštrukcií, ktorý znižuje únik tepla z budovy.

Kontaktné zatepľovacie systémy weber.therm sú vytvorené na základe princípu zosúladenia fyzikálnych vlastností lepiacej stierky (malty), tepelnoizolačnej vrstvy, výstužnej stierky (malty), sklotextilnej mriežky, podkladného náteru a povrchovej úpravy zabezpečujúcej ochranu voči poveternostným vplyvom. Svojou funkciou zabezpečujú dokonalú tepelnú ochranu budovy a podstatnou mierou tvoria estetické stvárnenie fasády.

...

Weber Therm KPS

 • lepiaca a výstužná hmota weber.therm KPS
 • tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu
 • rozperná kotva s plastovým hrotom
 • lepiaca a výstužná hmota weber.therm KPS
 • sklotextilná mriežka
 • podkladný náter weber 700
 • tenkovrstvá omietka weber.pas
...

Weber Therm Clima

 • lepiaca a výstužná hmota weber.therm clima
 • tepelnoizolačná doska z perforovaného polystyrénu
 • rozperná kotva s plastovým hrotom
 • lepiaca a výstužná hmota weber.therm clima
 • sklotextilná mriežka
 • podkladný náter weber 700
 • tenkovrstvá omietka weber.pas
...

Weber Therm Exclusive

 • lepiaca a výstužná hmota weber.therm exclusive
 • tepelnoizolačná doska z minerálnej vlny
 • rozperná kotva s plastovým hrotom
 • lepiaca a výstužná hmota weber.therm exclusive
 • sklotextilná mriežka
 • podkladný náter weber 700
 • tenkovrstvá omietka weber.pas
...

Weber Therm FLEX 707

 • silikónová lepiaca hmota weber.therm flex 707
 • tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu
 • rozperná kotva s plastovým hrotom
 • silikónová výstužná hmota weber.therm flex 708
 • sklotextilná mriežka
 • podkladný náter weber 700
 • tenkovrstvá omietka weber.pas
...

Weber Therm Minus 7

 • lepiaca a výstužná hmota weber.therm mínus 7
 • tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu
 • rozperná kotva s plastovým hrotom
 • lepiaca a výstužná hmota weber.therm mínus 7
 • sklotextilná mriežka
 • podkladný náter weber 700
 • tenkovrstvá omietka weber.pas
...

Weber Therm Plus Ultra

 • lepiaca malta weber.therm plus ultra
 • tepelnoizolačná vrstva weber.therm 022 plus ultra
 • rozperné kotvy na pripevnenie izolačných platní
 • výstužná malta weber.therm ultra
 • sieťka zo sklených vlákien weber.therm 310
 • podkladný náter weber 700
 • tenkovrstvá omietka weber.pas

Kontakt

ENspol

Brezenská 6

97701 BREZNO

048 / 619 89 34

0910 957 626

enspolbrezno@gmail.com

Prečo si vybrať ENspol

TRADÍCIA

SKÚSENOSTI

KVALITA

KOMPLEXNOSŤ

ZODPOVEDNOSŤ

BEZPEČNOSŤ

ČESTNÉ VYSTUPOVANIE

Ako nás nájdete